Δημοσιεύματα

1.Ο Κανονισμός 1881/2006 για ανώτατα όρια χημικών επιμολυντών στο κρέας. Γ.Σειραγάκης


2.Αλλεργιογόνα τρόφιμα : Συνήθεις περιπτώσεις επιμόλυνσης κατά την παραγωγική διαδικασία. Γ.Σειραγάκης


3.Tαυτοποίηση ελαιολάδου σε εμπλουτισμένη ζωοτροφή με μοριακές τεχνικές Ε.Πολίτης, Γ.Περράκης, Δ.Κίζης


4.Τροφικές Αλλεργίες Γ.Σειραγάκης


5.Δηλητηριάσεις. Η "επέλαση" του καμπυλοβακτηρίου


6.Βιολειτουργικά συστατικά στο Παρθένο ελαιόλαδο


7.Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στο Παρθένο Ελαιόλαδο, Γ. Σειραγάκης


8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ .ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΒΤ Α.ΒΑΡΛΑΜΟΣ


9. Emerging Technologies ISLI A.Varlamos


10. The Consumer Prospective A.Varlamos


11.Article 13 Health Claims A.Varlamos


12. Food Against Consumers A.Varlamos


13. ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Γ.ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ


14. Adulteration of virgin olive oil G.Siragakis


15. Rapid methods in wheat and cereal analysis – mycotoxins, allergens, GMO, pathogens


16. PATHOGENS BY RT-PCR SIRAGAKIS-CHRISTOFAKIS


17. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ στο ΙΣΠΑΝΙΚΟ ACEITAS Y GRASAS

Nέα και Ανακοινώσεις
ISO 17025 Πεδίο Διαπίστευσης

Κυκλοφορία Βιβλίου (2013-Wiley) με τίτλο: Food Allergen testing
MSDS

2-Amino-5-hydroxybenzoic acidAcetic acidWater

Συμμετέχουμε στα συνέδρια - εκθέσεις:


FRUIT Logistica 8-10/2/2017
Copyright: Food Allergens Laboratory 2005. All Rights Reserved
We accept:

Powered by : entelia